Przyk?ad

podstrona przyk?adowa

...ci?g dalszy

na tej stronie mo?na umie?ci? szerszy opis oferty zasygnalizowanej na stronie g??wnej

Czym jest Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum?jest tekstem stosowanym jako przyk?adowy wype?niacz w przemy?le poligraficznym. Zosta? po raz pierwszy u?yty w XV w. przez nieznanego drukarza do wype?nienia tekstem pr?bnej ksi??ki. Pi?? wiek?w p??niej zacz?? by? u?ywany przemy?le elektronicznym, pozostaj?c praktycznie niezmienionym. Spopularyzowa? si? w latach 60. XX w. wraz z publikacj? arkuszy Letrasetu, zawieraj?cych fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawieraj?cym r??ne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druk?w na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

Sk?d si? to wzi??o?

W przeciwie?stwie do rozpowszechnionych opinii, Lorem Ipsum nie jest tylko przypadkowym tekstem. Ma ono korzenie w klasycznej ?aci?skiej literaturze z 45 roku przed Chrystusem, czyli ponad 2000 lat temu! Richard McClintock, wyk?adowca ?aciny na uniwersytecie Hampden-Sydney w Virginii, przyjrza? si? uwa?niej jednemu z najbardziej niejasnych s??w w Lorem Ipsum ? consectetur ? i po wielu poszukiwaniach odnalaz? niezaprzeczalne ?r?d?o: Lorem Ipsum pochodzi z fragment?w (1.10.32 i 1.10.33) ?de Finibus Bonorum et Malorum?, czyli ?O granicy dobra i z?a?, napisanej w?a?nie w 45 p.n.e. przez Cycerona. Jest to bardzo popularna w czasach renesansu rozprawa na temat etyki. Pierwszy wiersz Lorem Ipsum, ?Lorem ipsum dolor sit amet…? pochodzi w?a?nie z sekcji 1.10.32.

Standardowy blok Lorem Ipsum, u?ywany od XV wieku, jest odtworzony ni?ej dla zainteresowanych. Fragmenty 1.10.32 i 1.10.33 z ?de Finibus Bonorum et Malorum? Cycerona, s? odtworzone w dok?adnej, oryginalnej formie, wraz z angielskimi t?umaczeniami H. Rackhama z 1914 roku.

 

Do czego tego u?y??

Og?lnie znana teza g?osi, i? u?ytkownika mo?e rozprasza? zrozumia?a zawarto?? strony, kiedy ten chce zobaczy? sam jej wygl?d. Jedn? z mocnych stron u?ywania Lorem Ipsum jest to, ?e ma wiele r??nych ?kombinacji? zda?, s??w i akapit?w, w przeciwie?stwie do zwyk?ego: ?tekst, tekst, tekst?, sprawiaj?cego, ?e wygl?da to ?zbyt czytelnie? po polsku. Wielu webmaster?w i designer?w u?ywa Lorem Ipsum jako domy?lnego modelu tekstu i wpisanie w internetowej wyszukiwarce ?lorem ipsum? spowoduje znalezienie bardzo wielu stron, kt?re wci?? s? w budowie. Wiele wersji tekstu ewoluowa?o i zmienia?o si? przez lata, czasem przez przypadek, czasem specjalnie (humorystyczne wstawki itd).

Farby i kleje

Przyk?adowy tekst wype?niaj?cy:

Lorem Ipsum?jest tekstem stosowanym jako przyk?adowy wype?niacz w przemy?le poligraficznym. Zosta? po raz pierwszy u?yty w XV w. przez nieznanego drukarza do wype?nienia tekstem pr?bnej ksi??ki.

wa?ne dane

tre?ci dodatkowe

Tekst tytu?owy lub reklamowy

Czym jest Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum?jest tekstem stosowanym jako przyk?adowy wype?niacz w przemy?le poligraficznym. Zosta? po raz pierwszy u?yty w XV w. przez nieznanego…

Sk?d si? to wzi??o?

W przeciwie?stwie do rozpowszechnionych opinii, Lorem Ipsum nie jest tylko przypadkowym tekstem. Ma ono korzenie w klasycznej ?aci?skiej literaturze z 45…

Do czego tego u?y??

Og?lnie znana teza g?osi, i? u?ytkownika mo?e rozprasza? zrozumia?a zawarto?? strony, kiedy ten chce zobaczy? sam jej wygl?d. Jedn? z mocnych stron u?ywania Lorem…

Strona u?ywa ciasteczek (cookies). Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. Wi?cej informacji.

Aby zapewni? Ci jak najlepsze wra?enia z przegl?dania, ustawienia plik?w cookie na tej stronie internetowej s? ustawione na "zezwalaj na pliki cookie". Je?li nadal u?ywasz tej witryny bez zmiany ustawie? plik?w cookie lub klikniesz poni?ej "Ok, lubi? ciasteczka", to wyra?asz na to zgod?.

Zamknij